راه اندازی آزمایشگاه وب در سال جاری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از تماس نیوز، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص زیرساختهای آزمایشگاهی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آزمایشگاه وب، از جمله مهمترین دستاوردهایی است که در سال ۹۵ به دنبال راه اندازی آن هستیم. این آزمایشگاه، ابزارها و دادگان مورد نیاز برای تست و ارزیابی خدمات تحت وب را فراهم می‌کند.

 محمد خوانساری اظهار کرد: یکی از عوامل موفقیت جویشگرهای بومی  پرداختن به مسائل مربوط به خط و زبان فارسی و نیز غنی کردن محتوا و دادگان مورد استفاده آنها  است و در این راستا در طرح جویشگر به این دو مهم، پرداخته شده است.

 وی ادامه داد: در تشریح مورد اول می‌توان به پروژه‌هایی از قبیل ابزارهای پردازش زبان فارسی در محیط رایانه و وب و در خصوص مورد دوم می‌توان به دانشنامه عمومی زبان فارسی، وردنت عمومی زبان فارسی و گراف دانش (که یکی از دادگان مهم مورد استفاده در جویشگرها  است) اشاره  کرد.

 

خوانساری درباره وردنت عمومی زبان فارسی اظهارکرد:  در حال حاضر  ۳۰ هزار مدخل واژگانی را  شامل می شود که با حمایت طرح تا سال آتی به ۱۰۰ هزار واژه توسعه  می یابد.

وی با اشاره به اینکه دانشنامه عمومی زبان فارسی حدوداً دارای ۵۹۰۰۰ مدخل است که طی چند سال گذشته توسعه داده شده است،افزود: امید می‌رود در سال آتی حدود ۱۰۰۰ مدخل جدید نیز به آن اضافه  شود تا محتوای آن به طور موثرتری قابل استفاده در جویشگرها باشد.

 خوانساری با بیان اینکه گراف دانش زبان فارسی قبلاً موجود نبود؛  افزود: با حمایت طرح جویشگر بومی گراف دانش زبان فارسی با وسعت حدود ۱۰۰ هزار مدخل برای اولین بار توسعه داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بانک درختی در پردازش های زبان فارسی از جمله مهمترین دادگان مورد نیاز  است ادامه داد: با حمایت طرح جویشگر بومی، بانک درختی با وسعت حدود ۶۰ هزار توسعه داده  می شود که ظرفیت مناسبی برای پردازش خط و زبان فارسی فراهم  می کند.

 رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  در خصوص زیرساختهای آزمایشگاهی گفت: آزمایشگاه وب،  از جمله مهمترین دستاوردهایی است که در سال ۹۵ به دنبال راه اندازی آن هستیم. این آزمایشگاه، ابزارها و دادگان مورد نیاز برای تست و ارزیابی خدمات تحت وب را فراهم  می کند.

خوانساری در گفتگو با تماس نیوز، ادامه داد: در حال حاضر مرحله اول شامل خدماتی چون ایجاد بستر انسانی برای تست جویشگرها،ایجاد بستر خودکار برای تست جویشگرها، ایجاد بستر خودکار برای جویشگرهای تصویری،رتبه بندی وب سایتها، راه اندازی شده است.

این مقام مسوول درباره رتبه بندی وب سایتها گفت: رتبه بندی وب سایت‌ها، در واقع تحلیل دادگان و اطلاعات دسترسی مردم به وب سایت‌ها است. در این مهم نیز تاکنون مطالعات و طراحی‌های اولیه انجام شده است، ولی با چالش بسیار مهمی جهت دستیابی به اطلاعات از تامین کنندگان اینترنت روبرو هستیم. 

 وی درپایان به سکوهای اعتماد اشاره کرد و ادامه داد: ‌این مطالعات جهت راه اندازی سکوهای اعتماد برای افزایش اعتماد در خدمات جویشگرهای بومی و ارائه گزارش‌های لازم  است